Δικτυακός τόπος των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 


  Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί τόσο για την ηλεκτρονική πληροφόρηση των μελών των συλλογικών οργάνων όσο και για τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακής βιβλιοθήκης των εγγράφων (πρακτικά-εισηγήσεις κ.λ.π.) που παράγονται και χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες αυτές.

  Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες των συνεδριάσεων κάθε οργάνου είναι περιορισμένη, δηλ. κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τις ιστοσελίδες του οργάνου στο οποίο είναι μέλος. Η είσοδος γίνεται με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού που χρησιμοποιούμε στο δίκτυο του Παν/μίου.
  Παρακαλούμε, προβλήματα στη λειτουργία και άλλες παρατηρήσεις να αποστέλλονται στο email.